Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 1. Kültür Yönetişiminde Yeni Yaklaşımlar

    Moderatör

    İstanbul, Türkiye

  • 2019 1.Kültür Yönetişiminde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu

    Moderatör

    İstanbul, Türkiye