Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ABD Vergi Hukuku Açısından Ev Eksenli Çalışma Modeli

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.16, sa.188, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ceza hukukundaki Gelişmelerin Vergi Ceza Hukukuna Etkisi

Legal Mali Hukuk, cilt.1, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda İhtirazi Kayıt ve Pişmanlıkla Beyan

Mali Çözüm, cilt.12, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)