Education Information

Education Information

  • 1998 - 2005 Doctorate

    Marmara University, Faculty of Dentistry, Turkey

Dissertations

  • 2014 Doctorate

    Farklı İki Tip İmplant Dizaynının İmplant ve Kemik Ara Yüzeyi Üzerindeki Stres Dağılımına Etkisinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile İncelenmesi. Sustainable Development

    Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi