Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diş Teknikerlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri

TPİD 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1

Diş Teknikerlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri Professional Issues and Solution Proposals for the Dental Technicians

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, ss.277

Influence of dentin and core porcelain thickness on Hint Els all ceramic restoration color

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012