Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1998 - 2005 Doktora

    Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2014 Doktora

    Farklı İki Tip İmplant Dizaynının İmplant ve Kemik Ara Yüzeyi Üzerindeki Stres Dağılımına Etkisinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile İncelenmesi.

    Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi