Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Benzetim

  • Stratejik Planlama