Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Health Management Domain Co-Authoring Activities through Social Network Analysis

International Journal of Business and Social Science, cilt.10, ss.138-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A SOCIAL NETWORK ANALYSIS ON THE CULTURE OF HELPING IN HEALTH INSTITUTIONS

Journal of Global Strategic Management, cilt.11, ss.33-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Validity and reliability study for social climate scale in organizations

Pressacademia, cilt.4, ss.485-495, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane yönetiminde örgütsel iletişim

Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, cilt.10, ss.27-32, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Yoğun bakım ünitesi maliyetlerinin hesaplanması ve maliyet azaltma yöntemleri

Modern Hastane Yönetimi, cilt.2, ss.17-21, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencileri ile Sağlık Yöneticilerinin Özyeterlilik ve Mesleki Yeterlilik Algılarının Ölçülmesi

Sağlık Bilimleri Eğitim-Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017, ss.23

Örgütlerde sosyal iklim ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Sağlık Bilimleri Eğitim-Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017, ss.25

Hastanelerde rol çatışması, rol belirsizliği ve rol yüklenmesi

1. Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.30

İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel hastanede yatan hasta faturaları üzerine bir inceleme

9. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015, ss.94

İstanbul’da hizmet veren özel hastanelerin logo tasarımları üzerine bir inceleme

8. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke-Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014, ss.767-773

İstanbul’da hizmet veren özel hastanelerin misyon ve vizyonlarının tematik açıdan incelenmesi

8. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke-Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014, ss.1884-1891

Hasta bakış açısıyla hasta hekim ilişkisinin değerlendirilmesi Bir hastane örneği

International Health and Hospital Administration Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Haziran 2007, ss.217

Özel sağlık kuruluşlarında satın alma sistemleri

4. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Fethiye, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2006

Senaryo plânlaması ve sağlık hizmetlerinde bir uygulama

2. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 1999, ss.329-340

Integrating health care delivery via computer based patient record system

2. International Advanced Technologies Symposium, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mart 1999, ss.125-130

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi ve Organizasyonu

Sağlık Yönetimi, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Beşir Kitabevi, İstanbul, ss.151-185, 2011