Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2002 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1994 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Şebeke Organizasyonu Bakış Açısından Sağlık Sektörü ve İstanbul’daki Özel Hastanelerin Sektörel Bağlantılarına İlişkin Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi

 • 1997 Yüksek Lisans

  Yoğun Bakım Ünitesi Maliyetlerini Hesaplama ve Azaltma Yöntem ve Teknikleri ile Haydarpaşa Numune Hastahanesi Cemalettin Öner Reanimasyon Servisi’nde Vak’a Esasına Dayalı Sağlık Hizmet Maliyetinin Hesaplanması

  İstanbul Üniversitesi

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce