Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of competition on gamma-glutamyl transferase, creatinine and protein levels of taekwondo players

AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, cilt.6, ss.1462-1468, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of exercise on urinary gamma-glutamyl transferase and protein levels of volleyball players.

The Journal of sports medicine and physical fitness, cilt.46, ss.623-7, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nephrotoxicity of gentamicin and co-trimoxazole combination in rats.

General pharmacology, cilt.25, ss.1185-9, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of lithium carbonate administration on brain lipid peroxide levels in rats

MEDICAL SCIENCE RESEARCH, cilt.17, sa.4, ss.219, 1989 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sporda Ergojenik Destek Olarak Dallı Zincirli Aminoasitler

TURAN-SAM Uluslararası Hakemli Mevsimlik Dergi, cilt.10, ss.246-251, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotik Süt Ürünü Olarak Kefirin Sporcu Beslenmesinde Kullanımı

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİ, cilt.8, ss.169-175, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Resveratrol in Sports Nutrition

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİ, cilt.8, ss.201-207, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of training on some biochemical parameters of youth male basketball players

International Journal of Academic Research-Part A, cilt.5, ss.100-104, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi 4 6 Yaş Çocuklarında Algısal Motor Gelişim Programlarının Denge ve Çabukluk Üzerine Etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.1-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gentamicin nephrotoxicity in mice

Optimal Tıp Dergisi, cilt.17, ss.73-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of physical condition and body composition of an elite wheelchair basketball team in Istanbul

Palaestra Journal (ProQuest,Physical Education Index), cilt.1, sa.19, ss.6-8, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nephrotoxicity of Piroxicam in Rats

Research Communication in Pharmacology and Toxicology, cilt.8, ss.27-33, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Nephrotoxicity of Gentamicin and Ceftriaxone Combination in Male Rats

Research Communication in Pharmacology and Toxicology, cilt.7, ss.65-75, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comparison of biochemical parameters in urinary tract infections

The Internet Medical Journal, cilt.1, sa.1, ss.1-3, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teakwondo Müsabakaları Esnasında Sporcuların İdrar Gamma Glutamiltransferaz Aktivitelerinin İncelenmesi

Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.264-261, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doping Maddeleri ve Spor

Marmara Pharmaceutical journal, cilt.13, sa.2, ss.85-91, 1997 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Egersize Bağlı Astım ve Sporcuların Bu Konuda Eğitilmesi

Marmara Pharmaceutical Journal, cilt.12, sa.2, ss.85-95, 1996 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sporcularda Böbrek Fonksiyonları ve Rabdomiyoliz

Diyaliz ,Transplantasyon ve Yanık, cilt.8, ss.45-48, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Hospital Study on Pediatric Kidney Diseases The Potential Role of Clinical Pharmacist

FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.19, ss.71-77, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spesifik Proteinlerin Önemi(N-asetil-beta-D-glukozaminidinaz,beta-2 mikroglobulin,mikroalbumin)

Marmara Pharmaceutical Journal, cilt.10, sa.2, ss.121-130, 1994 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sporda Anabolik steroidler

HAVAN, cilt.17, sa.36, ss.37-42, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk Böbrek hastalarında Klinik ve Laboratuar Bulgular

Marmara Pharmaceutical Journal, cilt.10, sa.2, ss.115-120, 1994 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CrossFit Antrenmanlarının Sedanter Bireylerde Serum Enzim Düzeylerine Etkisi

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.305

Fitness Merkezine Spor Yapmak Amacıyla Gelen Kronik Bel Ağrısı Olan Erkeklerde Serum C-Reaktif Protein Düzeyleri

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.312

Assesment of Energy Drinks,Nutritional Supplement and Vİitamin Utilization Profile of Karate Athletes

13th FIEP EUROPEAN CONGRESS and 29th FIEP WORLD CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Investigating the Leg Swift Force in the Freestyle and the Breaststroke in Young Swimmers

13th FIEP EUROPEAN CONGRESS 29th FIEP WORLD CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Nutrition and Nutritional Supplement Consumption Habits of Women Volleyball Players

13thFIEP EUROPEAN CONGRESS and 29th FIEP WORLD CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Investigation of the Contribution of Foreign National Basketball Players to the Turkish Basketball Suprt League.

13thEUROPEAN CONGRESS 29th FIEP WORLD CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Academy League Footballers Usage Habits of Drugs,Vitamins and Nutritional Support Products

International Meetings on Education Research in Health Sciences ( IMER-HS), Bursa, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Uluslararası Latin Dansları Performansının Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

The International Balkan Conference in Sport Sciences(IBCSS2017), Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, cilt.3

Uluslararası Latin Dansları Performansının Bazı Endokrin Parametrelere Etkisi

The International Balkan Conference in Sport Sciences(IBCSS2017), Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, cilt.3

Egzersiz , Omega-3 Yağ Asidi ve Serum Lipid Profili

The International Balkan Conference in Sport Sciences(IBCSS2017), Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, cilt.3

Ampute Futbolcuların Vitamin ve Besin Destek Ürünü Kullanma Alışkanlıkları

1.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

The use of performance enhancing drugs in 16 22 age group Alpine discipline skiers and soccer players

Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmacutical Sciences(IMPPS-4), İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014

Assesment of energy drink and vitamin supplement utilization profile of 10 14 age group children from different sportive branches

Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences( IMPPS-4), İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014

Evaluation of drugs nutritional supplement and vitamin usage habits of amateur golf players who are member of golf club

Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences( IMPPS-4), İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014

B29 Evaluation of the physical condition and the body composition of the elite wheelchair basketball team in Istanbul

42nd World Congress, Developing Strategies of International Cooperation of HPERSD for the New Millennium, Minia University, Egypt, Kahire, Mısır, 1 - 07 Temmuz 1999, ss.95

The effects of sports and social environment on child athletes nutrition

15th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS Congress), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2010

The Effect of Training on Urinary N Acetyl beta D Glucosaminidase Levels of Karate do Players

Third International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3)., İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010

The Role of Platelet Derived Nitricoxide on Platelet Oxidant Status

Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3)., İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010

Futbolcularda Antrenmanın İdrar Enzim Düzeylerine Etkisi

21.Ulusal Biyokimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009

Exercise Induced Changes in Urine Calcium Creatinine and Gamma Glutamyl Transferase Levels of Female Volleyball Players

The 11th ICHPER.SD Europe Regional Congress Exposition, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.521-528

Exercise Induced Changes in Urine Protein Creatinine and Gamma Glutamyl Transferase Levels of Football Players

The 11th ICHPER.SD Europe Regional Congress Exposition, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.440-445

Anaerobic Power and Flexibility and Reaction Time of Elite Karate Sportsman

10th ICHPER.SD Europe CongressThe TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004

Sporcuların Performans Arttırmak Amacıyla Kullandıkları İlaçlar ve Besin Tamamlayıcıları

M.Ü BESYO II. Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1997, cilt.1, ss.238-247

Yaşlılarda spor ile yaşam kalitesinin geliştirilmesi

3rd International Sports Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2000

Egzersize Bağlı Protein Atımı

3rd International Sports Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2000

Taekwondo müsabakaları esnasında sporcuların idrar gamma-glutamil transferaz aktivitelerinin incelenmesi

Marmara Üniversitesi II.Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1997, ss.48

The use of performance enhancing drugs in amateur athletes

Spor Bilimleri III.Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 1994

Exercise induced astma in athletes

Spor Bilimleri III.Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 1994

Amateur Athletes Usage of Certain Medications for the Purpose of Enhancing Sports Performance

First International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 1994

Post Exercise Hematuria in Female Athletes

XXXIIIrd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association,Abstract Book, Amsterdam, Hollanda, 18 - 21 Haziran 1994