Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Compliance with IAS/IFRS and firm characteristics: evidence from the emerging capital market of Turkey

ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, cilt.29, sa.1, ss.148-161, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GELENEKSEL, DEĞER BAZLI VE ALTERNATİF PERFORMANSÖLÇÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Journal of Research in Business, cilt.4, sa.2, ss.181-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Ticarette Vergi Denetimi ve Vergi Müfettişleri Üzerine Bir Araştırma

Vergi Raporu, cilt.27, sa.243, ss.132-154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRK İŞLETMELERİNDEUYGULANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOLDİNGLERDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM YAPISI VE BİR ARAŞTIRMA

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, cilt.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETKİN BİR İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMEDEKİ HİLELERİÖNLEMEDEKİ ROLÜ VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel,Değer Bazlı ve Alternatif Performans Değerleme Ölçütlerinin Karşılaştırılması

Journal Of Research in Business, cilt.4, sa.2, ss.181-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT: TEMEL İLKELERİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.39, ss.403-428, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hile Denetimi ve Denetçilerin Hile Tesbitine Yönelik Bir Araştırma

Marmara Business Review, cilt.2, ss.1-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kurumsal Yönetim Algısı İle Kurumsal YönetimNotu Arasındaki İlişkinin Analizi

MALİYE FİNANS YAZILARI, sa.107, ss.161-186, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KURUMSAL YÖNETİM ALGISI İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Maliye Finans Yazıları, cilt.1, ss.161-186, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Auditing of Subsequent Events A Survey of Auditors in the City of Istanbul in Turkey

Accounting and Finance Research, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Araştırma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ S.B.E.-ÖNERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.121-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparedness for and perception of IFRS for SMEs evidence from Turkey

Accounting and Management Information Systems, cilt.3, ss.492-519, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

.Kar Yönetimi ve Yöntemleri

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.11, sa.42, ss.13-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamu Denetimi ve Kamu Denetçilerine Genel Bakış

Maliye Finans Yazıları, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Denetim Uygulamalarının Çeşitli Kanunlar Açısından İncelenmesi

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Yeni Performans Ölçümleme Sistemleri

MUFAD, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞLEMELERDE YENİ PERFORMANS ÖLÇÜMLEME SİSTEMLERİ

Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entelektüel Sermaye Kavramının Ölçülmesi,Yönetilmesi ve Raporlanması

MÖDAV, cilt.5, ss.31-45, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Denetim ve Outsourcing

mufad, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalite Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi

öneri, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Düzenlemelere Göre Maliyet Bedeli Arttırımı Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi”

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, sa.174, ss.90-95, 2002 (Hakemsiz Dergi)

İç Denetimde Yeni Yaklaşımlar

MODAV, cilt.4, ss.19-29, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4369 Sayılı Kanuna Göre Örneklerle 1999 Yılı Kurum Kazançlarının

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, sa.135, ss.43-55, 1999 (Hakemsiz Dergi)

İngiltere,A.B.D ve Türkiye’nin Muhasebe Sistemlerinin Karşılaştırılması”

Muhasebe Finansman Dergisi,T.C. Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi,, sa.10, ss.87-100, 1999 (Hakemsiz Dergi)

İtalya da Muhasebe Mesleği Meslek Örgütleri ve Muhasebe İlkeleri

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, ss.64-65, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Eğitimi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Finansal Yönetim Dergisi,, sa.1, ss.45-51, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi”

Muhasebe Finansman Dergisi,T.C. Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi,, sa.5, ss.93-98, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Denetimde Risk Modelinin Oluşturulması

Vergi Dünyası, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maliyet Artışları Fonu

Marmara Üniversitesi,SBE Öneri Dergisi, cilt.5, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“ Konaklama İşletmeleri Muhasebesi ve Bir Sorun

Muhasebe Finansman Dergisi,T.C. Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi,, sa.3, ss.69-71, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Türk Factoring Şirketlerinde Muhasebe Hesap Düzeni ve Belge Örnekli Bir Uygulama”

VERGİCİ VE MUHASEBECİ İLE DİYALOG DERGİSİ, sa.1994, ss.22-29, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uzaktan Eğitim Sistemi İçerisinde Muhasebe Eğitim Etkinliğinin Analizi

XIX.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu ,Mayıs 2000,Antalya, Türkiye, 03 Mayıs 2020

TFRS ve BOBİ FRS’ye Göre Finansal Tabloların Karşılaştırılması

3rd International Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium ,October 1-4 2018.Trakya University, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2018

İÇ DENETİMİN KURUMSAL YÖNETİM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ROLÜVE BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE TABİ ŞİRKETLERDE BİRANALİZ

3rd International Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2018, ss.94-119

THE RELATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING StTANDARDS AND CORPORATE andards and Corporate Governance A Case of Turkey

14thAnnual International Conference on Accounting ATİNA YUNANİSTAN, ATİNA, Yunanistan, 4 - 07 Temmuz 2016

PREPAREDNESS OF THE ENTITIES FOR THE IFRS FOR SMEs The Case of Turkey

8th ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS INTERNATIONAL CONFERENCE -AMİS ROMANIA, 16 - 18 Mayıs 2013

Higher Education Institutitions Providing Accounting Education at the Second Half of 20th Century in Turkey

III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, 1 - 07 Temmuz 2013

PERCEPTION OF THE SMES ONTHE IFRS FOR SMES tHE CASE OF TURKEY

INTERNATIONALİSTANBUL FINANCE KONGRESS, 15 - 17 Mayıs 2013, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Taslak Hesap Planı Çerçevesinde Kısa Vadeli Yükümlülükler Hesap Grubunun Örneklerle Açıklanması

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Uygulamaları, Ümit Gücenme Gençoğlu, Editör, Aktüel 16 Ltd. Şti., Bursa, ss.203-252, 2020

Taslak Hesap Planı Çerçevesinde Özkaynaklar Hesap Grubunun Örneklerle Açıklanması

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Uygulamaları, Ümit Gücenme Gençoğlu, Editör, Aktüel 16 Ltd. Şti., Bursa, ss.297-338, 2020

Taslak Hesap Planı Çerçevesinde Uzun Vadeli Yükümlülükler Hesap Grubunun Örneklerle Açıklanması

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Uygulamaları, Ümit Gücenme Gençoğlu, Editör, Aktüel 16 Ltd. Şti., Bursa, ss.253-296, 2020

TFRS Tam Set İle Bobi FRS’ larına Genel Bakış Ve Değerlendirme

MUHASEBE FİNANS VE DENETİMDE GÜNCEL KONULAR, ÇALIYURT KIYMET, Editör, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Edirne, ss.9-23, 2017

TÜRK DENETİM KURUMLARI

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000