Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adherence frequency of CANDIDA ALBICANS on nasoalveolar molding (NAM) appliances

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.121, sa.5, ss.473-477, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Periodontitis Tiplerinden İzole Edilen Enterococcus Faecalis SuşlarındaVankomisin Direnç Geninin Araştırılması

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

EĞENİZ NE KADAR TEMİZ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

Eğeniz ne kadar temiz

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

eğeniz ne kadar temiz

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ13. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 26 - 29 Mayıs 2016

Microbiological Evaluation of Reprocessed Endodontic Files Collected From General Dental Practitioners in Istanbul

17th Biennial Congress of European Society of Endodontology, İspanya, 16 - 19 Eylül 2015, cilt.49, ss.37-116

Effectiveness of ozone against Enterococcus faecalis in human root canal an in vitro study

24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Seoul, Güney Kore, 14 - 16 Kasım 2013, cilt.23, ss.219