Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikalarını Gerçekleştirmede Sosyal Kooperatiflerin Rolü: Evsizler Kooperatifi

3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, vol.56, no.2, pp.716-759, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevre Hakkının Dayanışma Hakkı Olarak Gelişimi ve Türkiye Özelinde Analizi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.417-448, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Barselona Sözleşmesi Kapsamında Akdeniz ve Kıyılarının Korunmasında Çevresel İşbirliğinin Önemi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, no.9, pp.117-142, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Model Önerisi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.97-115, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Grubu Bulunan Partilerin Programlarında Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramlarının Karşılaştırmalı Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.860-896, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Şehir Enerji Kooperatifleri

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.31-42, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.39-57, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

A Look at the “Neighbourhood Cooperatives” Concept through the Main Principles of the “Akhy System” to Develop Sustainable Social Structure

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.107-131, 2018 (International Refereed University Journal)

Küresel Emisyon İkilemi: Türkiye Değerlendirmesi

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.55-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HOUSING RIGHT AS A FUNDAMENTAL RIGHT

International Journal of Political Studies (Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi), vol.3, no.2, pp.21-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Stratejik Bir Araç Mahalle Kooperatifleri

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.25, pp.1-34, 2016 (Other Refereed National Journals)

Modernizm Eleştirilerinin Yok Yer Bağlamında Sinema Mekânı Kurgusunda Analizi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.117-149, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Is the Spatial Conservation of a Historical Neighbourhood Alone Able to Make it Sustainable

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.333-365, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Alternative Perspective to "the Owenite Movement" Window to Sustainable Cities: "Neighbourhood Cooperatives"

EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.5, no.3, pp.371-382, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

A Look at the Neighbourhood Concept in the Context of Urbanization in the Ottoman Empire

World Journal of Islamic History and Civilization, vol.2, pp.166-174, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üst Düzey Planlama Sistemi ve Afet Yönetimi Ilişkileri

itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, vol.3, pp.103-112, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve İsveç Özelinde Yenilebilir Enerji Politikalarının ve Uygulama Performanslarının Karşılaştırılması

VI. International European Conference on Social Science, Kiev, Ukraine, 4 - 06 June 2021, pp.430-467 Sustainable Development

The Social Cooperatives as a Strategic Tool for the Environmental Protection in Black Sea Countries.

İstanbul International Modern Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2021, pp.78-94 Sustainable Development

An Evaluation of the Eco-Facism Concept Through Syrian Migrants Residing in Turkey.

‎INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V, Nahçıvan, Azerbaijan, 1 - 02 June 2021, pp.625-650

Antroposen Dönemde Etkin ve Verimli Bir Çevre Yönetimi İçin Yapay Zekanın Kullanımı

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.208-225

The Role of Integration Support Cooperatives in the Solution of Refugees’ Adaptation Problems

International Migration Researches Congress, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.97 Sustainable Development

An Analysis on the Significance of the Role of Agricultural Cooperatives In Achieving Sustainable Rural Development

International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multi-Disciplinary Studies, KOSOVA, 16 - 18 April 2021, pp.422-439

COVID-19 Salgınının Şehir Ekonomisine Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 13 March 2021, pp.37-38 Sustainable Development

Barselona Sözleşmesi Kapsamında Akdeniz ve Kıyılarının Korunmasında Çevresel İşbirliğinin Önemi

5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020), İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2020

Yapay Zeka Bağlamında Kamu Yönetiminin Geleceği Veri Mahremiyeti Üzerine Bir Değerlendirme

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi - ICHUS2019, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.394-417

Güvenlik Teknolojilerinin Şehirlerin Sürdürülebilirliğine Etkisi

13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.1143-1158

İyi Tarım Uygulamalarına İ̇novatif Bir Yaklaşım: Mahalle Alışveriş Merkezi Kooperatifleri

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019

Türkiye’nin Çevre Politikaları Kapsamında Mikroplastik Kirlilik Üzerine Bir Değerlendirme

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.495-514

Türkiye’nin Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Yükümlülüklerini Yerine Getirme Performansının Değerlendirilmesi

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019

TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Programlarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Karşılaştırmalı Analizi

2nd International Conference on Management and Social Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.80-121

Türkiye’de İmar Planlarının Sürdürülebilir Şehir Uygulamaları Bağlamında Analizi

EJSER 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019

Mahalle Büyüklüğünün Optimizasyonu ve Şehir Yönetimlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.337-360

Endüstri 4.0’ın Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimine Yapacağı Etkiler, Zorluklar ve Fırsatlar

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.55-56

Metropoliten Şehirlerde Katı Atık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Karşılaştırmalı Bir Analiz: İstanbul ve Berlin Örneği

4. International Congress on Political Economic and Social Studies, Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.42-69 Sustainable Development

Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde Güvenliğin Önemi ve Bileşenleri

6. Blue Black Sea International Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.43

Avrupa Birliği Sürecinin Türkiye’de Çevre Politikalarına Eleştirisinin Değerlendirilmesi

6. Blue Black Sea International Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.60

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Bir Model Önerisi: Şehir Enerji Kooperatifleri

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

Türkiye’ de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018

Türkiye’de Engelli Haklarına İmar Hukuku ve Şehir Planlaması Kapsamında Bakış

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018

A Solution Proposal For Car Parking Problems In Cities: Neighbourhood Car Parking Cooperatives

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH IV, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.14

Can “Aged Care Cooperatives” Be A Strategic Tool In Achieving Social Health Policies In Turkey?

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH IV, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.15

Can Co-operatives Play a Strategic Role in Achieving Sustainable Development in a Social Cell?

SOSCON Social Sciences Congress/ Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.206

Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Örgütlenme Modeli Önerisi

Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.167

The Strategic Importance of Environmental Security in Achieving Sustainable Urban Safety

CUDES 2018 - 7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.226

Dünyada ve Türkiye’ de Sağlık Kooperatiflerine Stratejik Bakış

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Ürgüp/NEVŞEHİR, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.357-367

Bir İnsan Hakkı Olarak Konut

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.459-460

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.54-55

A Look at the ”Neighbourhood Cooperatives” Concept through the Main Principles of the ”Akhy System” to Develop Sustainable Social Structures

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.16-17

Türkiye’de Merkez Yerel ikileminde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımın Planlanması

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.56-57

Cooperatives: The Frontline Fighters of a ”Social Cell” in Building Sustainable Structures

International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Macedonia, 12 - 14 May 2017, pp.15

An alternative perspective to the Owenite Movement window to sustainable cities Neighbourhood Cooperatives

The 4rd International Conference on Sustainable Development (ICSD 2016-Rome), Roma, 16 - 17 September 2016, pp.188 Sustainable Development

The Significance of Social Components in Urban Transformation in theContext of Sustainability A Romany Neighbourhood Example Istanbul

The Inaugural IAFOR International Conference on the City (CITY2016-Barcelona), Barcelona, Spain, 16 - 18 July 2016, pp.1-15

Costal Planning and the Evaluation of Coastal Structures in terms of Sustainability in Turkey

International Structural Engineering and Construction Society • EURO-MED-SEC-01, İstanbul, Turkey, 24 - 29 May 2016, pp.305-309

Examining of Use of Water and Soil Resources in Marmara Region in terms of Urban Sustainability

International Structural Engineering and Construction Society • EURO-MED-SEC-01, İstanbul, Turkey, 24 - 29 May 2016, pp.293-298

COASTAL PLANNING AND THE EVALUATION OF COASTAL STRUCTURES IN TERMS OF SUSTAINABILITY

1st European-Mediterranean Conference in Structural Engineering and Construction (EUROMED-SEC) - Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction, İstanbul, Turkey, 24 - 29 May 2016, pp.305-309 Sustainable Development identifier

EXAMINATION OF USE OF WATER AND SOIL RESOURCES IN TERMS OF URBAN SUSTAINABILITY

1st European-Mediterranean Conference in Structural Engineering and Construction (EUROMED-SEC) - Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction, İstanbul, Turkey, 24 - 29 May 2016, pp.293-298 Sustainable Development identifier

Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik Arasındaki Paradoks

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.359-376 Sustainable Development

Osmanlı dan Günümüze Şehirsel Mimari Kimlik Anlayışı ve Fiziksel Mekana Yansımaları Üsküdar Örneği

Uluslararası Cumhuriyet'ten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu, Çorum, Turkey, 2 - 04 November 2012, pp.235-259

The importance of neighbourhoods in the context of sustainability The Ottoman neighbourhood administrative system

The 3rd International Academic Consortium for Sustainable Cities Symposium, Bangkok, Thailand, 8 - 09 September 2012

Books & Book Chapters

The Role of Integration Support Cooperatives in the Solution of Refugees’ Adaptation Problems

in: The Different Approaches of Academic Disciplines to the Phenomenon of Migration, Bulut Meryem, Aksoy Sugiyama Ceren, Şahin Kadriye, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.147-165, 2021

The Rights of Disabled Individuals in Turkey through the Zoning and Development Legislations and the Principles of Urban Planning

in: Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.65-89, 2019

A Solution Proposal for Car Parking Problems inCities: “Neighbourhood Car Parking Cooperatives”

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II, Akinci,Adil, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.177-190, 2019

Can ‘Aged Care Co-operatives’ be a Strategic Tool in Achieving Social Health Policies in Turkey?

in: A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, Sarıipek Doğa Başar,Yenihan Bora,Franca Valentina, Editor, frontpage, London, pp.217-233, 2019

The Rights of Disabled Individuals in Turkey through the Zoning and Development Legislations and the Principles of Urban Planning

in: Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.65-89, 2019

The Strategic Importance of Environmental Security in Achieving Sustainable Urban Safety/Şehirlerin Güvenliğinin Sürdürülebilir Kılınmasında Çevresel Güvenliğin Stratejik Önemi

in: Current Debates in Public Finance and Public Administration, Akar Sevda,Şenbel Eser Duygu, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.121-132, 2018

Can Co-Operatives Play a Strategic Role in Achieving Sustainable Development in a Social Cell?

in: A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice, Bora Yenihan,Doğa Başar Sarıipek,Gökçe Cerev, Editor, frontpage, London, pp.85-94, 2018

In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma

in: Disadvantageousness, Social Work and Religion, İnce Abdullah,Akyüz İsmail, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.14-32, 2018

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Resmi BelgelerÜzerinden Türkiye’nin Çevre Politikasının Analizi

in: Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2, Al Arzu,Balcı Meral, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.119-140, 2018

Türkiye’de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış

in: Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar, İmam Bakır Kanlı, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.177-202, 2018

Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Devlet, Piyasa ve Toplum

in: Uluslararası Politik Ekonomi 1, Al Arzu,Balcı Meral,Kanlı İmam Bakır, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.45-69, 2017

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

in: Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar, Beşel Furkan,Yardımcıoğlu Fatih, Editor, Beşköprü Yayınları, Sakarya, pp.143-177, 2017