Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OSMANLI DÖNEMİNDE BAZI MÜSTAKİL DİRÂYET TEFSİRLERİ VE UYGULADIKLARI YÖNTEMLER

KARŞILAŞTIRMALI DİNİ ARAŞTIRMALAR, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vahy ve Hedefi

Kur’ânî Hayat, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Kuran ve Sünnet’xxte Ağaç Sevgisi

Diyanet Aylık Dergi, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Kuran Ve Hadiste Koruyucu Hekimliğe Dair Bazı Tavsiyeler

Beyan Dergisi, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kur’ân ve Sünnetin Hayvan Haklarına İlişkin Bazı Verileri

Beyan Dergisi, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kur’ân Bağlamında İnsanlığın Atası

Haksöz, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Nuh(as)’ın Gemisinin Demirlediği Yere Dair

Kur’ân Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Kur’ân Işığında Arkeoloji

Kur’ân Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cûdî’nin Coğrafi Konumuna Dair

Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 28 - 29 September 2013

Osmanlı Döneminde Müstakil Dirayet Tefsirleri (Değerlendirme)

Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’ân Tefsirine Hizmetleri, Turkey, 9 - 11 October 2010

Tevrat’ın Nuh Tufanına Dair Verilerinin Bilimsel Değeri Üzerine

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 12 - 14 October 2010

Kırgızistan’da Teolog Olmak: İdeal ve Çaba

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 4 - 07 April 2007

Tarihin Ortak Değeri: Nuh’un Gemisi

I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 7 - 10 September 2005

Nuh Tufanının Zamanı ve Zemini

II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 8 - 10 October 2008

Ararat Dezenformasyonu ve Cudi Gerçeği

Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2004

Beylikler Döneminin Mümtaz ve Mütevazi Bir Şahsiyeti: Şihâbuddîn es-Sîvâsî

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Turkey, 29 September - 01 October 2005

Books & Book Chapters