Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1982 - Devam Ediyor Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

 • 1988 - 1994 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1986 - 1988 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Müfessir Fahru’d-din er-Râzî ve bazı Suver-i Kur’aniyye’nin esrarına dair risalesi

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1994 Doktora

  Şihabüddin es-Sivasi ve Uyunü’xxt-Tefasir li’xxl-Fuzala’xxis Semasir’xxindeki metodu

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri Arapça