Genel Bilgiler

Biyografi

 

Aytül DURMAZ HUT, ilk ve orta öğrenimini Strasbourg’ta tamamlamış daha sonra lise öğrenimine Galatasaray Lisesi’nde devam etmiştir. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilimdalında, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Programı’nda tamamlamıştır. 2009 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Doktora Programında doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma Alanları: Çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri ve disiplinlerarasılık

Kurum Bilgileri

Birim
Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Ana Bilim Dalı
Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Anabilim Dalı