Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müzik ve Drama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Şiddete Yönelik Tutumuna Etkisi

İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, ss.15-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The importance of drama in terms of developing candidate classroom teachers musical talent

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Classroom teacher candidates efficiency on the music culture and their music preferences

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.2435-2439, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Geçmişten günümüze klasik kemençe

Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.76-79, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of the elementary school music education program regarding the classroom teachers

IASSR V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Eylül 2014

Classroom teacher candidates efficiency on the music culture and their music preferences

WCES-2010 World Conference on Educational Sciences, 4 - 08 Şubat 2010

Orff schulwerk elementary music applications in interdisciplinary education in chair of primary school education

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2546-2551

Sınıf öğretmenliği ana bilim dalında orff yaklaşımıyla müzik öğretimi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008

Sınıf öğretmenlerinin müzik algılarının öğrencilerinin müziğe ilişkin tutumlarına etkisi

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

İlköğretim okullarında müzik derslerinde orff schulwerk elementer müzik uygulamaları

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2006

The feasablity of a music education in primary schools

First Balkan Conference Education-Global Identity and Cultural Diversity Conference, 27 - 29 Haziran 2003

The musical training for the teacher candidates in the realm of the primary education

Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29 - 31 Mayıs 2002

İlköğretim 1 Kademe müzik eğitimi ve uygulanması

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2000

Çağdaş ilköğretimde müziğin yeri ve önemi

1. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2000

Çocuğun kavram gelişiminde müziğin önemi

1. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 1997

İlköğretimde müzik eğitimi ve sorunları

II. Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Eylül 1995

Sınıf öğretmenliği bölümlerinde yan alan seçimi ve müzik yan alan programı

İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 1995

Ülkemiz de ilkokullarda müzik eğitimi nasıl olmalıdır

1. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 17 Haziran 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

Contemporary Approaches in Education and Social Sciences

An Evaluation of The Relationship of The Classroom Teacher Candidates’ Self-Efficacy in Music Education with Different Variables, Halil TOKCAN Alper ALTUNÇEKİÇ, Editör, Old Publishing, Brasov, ss.1-11, 2019

Contemporary Approaches in Education

An Evaluation of the Elementary School Teachers’xx Music Education Program, KEVIN NORLEY, MEHMET ALİ İÇBAY, HASAN ARSLAN, Editör, PL Academic Research, Frankfurt Am Main, ss.85-96, 2015

İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış

Müzik Öğretim Yöntemleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar, Ayla Oktay,Özgül Polat Unutkan, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.321-329, 2007

Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Erken Çocuklukta Müziğin Önemi ve Şarkı Öğretimi, Müzeyyen Sevinç, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.291-296, 2003

Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı El Kitabı

Çocukta Dil ve Müzikal Yeteneğin Gelişimi, Ayla Oktay, Editör, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, ss.142-145, 1999