2006 ilköğretim müzik programına uygun olarak hazırlanan müzik dersi çalışma kitaplarına yönelik sınıf öğretmenlerininGörüşlerinin alınması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar


ARSLAN A.

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5 - 08 Ekim 2011