General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, Department Of Religious Education

Metrics

Publication

10

Citation (WoS)

5

Citation (Scopus)

6

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

2008 yılında Dicle Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda “Yazılı ve görsel medya ile internette Alevilik meselesinin din eğitimi açısından incelenmesi (2000 sonrası)” adlı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. MEB yurt dışı lisansüstü bursunu kazanarak gittiği İngiltere'de King’s College London Üniversitesi'nde “Muslim Schools in the UK: Motivations and Challenges” adli ikinci yüksek lisansını 2011 yılında ve “Improving teaching and learning in Islamic Religious Education via an Application of Critical Religious Education, Variation Theory and the Learning Study Model” adli doktora çalışmasını 2016 yılında tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda Arş. Gör. Dr olarak görev yapmaktadır.