Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”Realist” İdealizm? 1977-1978 Senelerinde ABD-Suudi Arabistan İlişkileri üzerine bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.142-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABD’nin Körfez Monarşilerine Yaklaşımını Tarihsel bir Açıdan Anlamak: Nixon Dönemi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, cilt.28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eisenhower’dan Obama’ya: ABD Dış Politikasında Ortadoğu ve Suriye

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.74, ss.1149-1183, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the impact of Turkey s approach vis-a-vis Syria into Turkey s Iraq policy

Digest of Middle East Studies, cilt.26, ss.248-277, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey s Intensifying Partnership with Qatar and Its Implications for Turkish American Relations

Middle East Review of International Affairs (MERIA), cilt.20, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Order and Justice in World Politics a Retrospective Analysis of the Gulf Crisis 1990 1991 and the War in Iraq 2003 from Hedley Bull s Perspective

Journal of Conflict Transformation and Security, cilt.5, ss.31-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Back to the Past The Origins of Turkish American Relations from an Alternative Perspective

Turkish Yearbook of International Relations, cilt.46, ss.133-164, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzen adalet ikilemi açısından Arap Baharı karşısında Türk dış politikası

Spectrum, cilt.4, ss.5-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Gulf Cooperation Council after US led Invasion of Iraq toward a security community

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.6, sa.24, ss.91-114, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

11 Eylül 2001 sonrası Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi İlişkileri

Akademik Ortadoğu, cilt.4, ss.143-171, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Ethics of ”Safe zone”: Evolution of the Concept in Turkish-American Relations from Iraq to Syria

Midwest Political Science Association Annual Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Nisan 2017

Turkey s Growing Involvement in the Gulf Critical Perceptions from inside and outside Turkey

V. Blue Black Sea International Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2016

Turkish Foreign Policy vis a vis Iraq after 2003 A foreign policy trapped between order and justice

International Studies Association 57'th Annual Convention, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mart 2016

On the ethical dimension of foreign policy explaining the rising cosmopolitanism in Turkey s foreign policy

Conference for Interdisciplinary Approaches to Politics (CIAP) 2016 :Between Moral Obligation and Political Responsibility, Leeds, İngiltere, 16 Ekim 2015

Düzen Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası

Siyasi İlimler Türk Derneği ıX. Lisansüstü Kongresi, Türkiye, 03 Aralık 2011

Order in the Balkans in the 1950 s A Turkish Perspective

International Conference on the Balkans in the Cold War- LSE Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy, Athens, Yunanistan, 27 - 29 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkey's foreign policy towards Iraq

Iraq at a Crossroads, Karim Hauser, Editör, Casa Arabe, Madrid, ss.51-60, 2015