Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Yeni Çağ Tarihi (Dr), Turkey

 • 1985 - 1990 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Yeni Çağ Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1977 - 1981 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Hıstory, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  XVI. Yüzyılda Birecik Sancağı

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Çağ Tarihi (Dr)

 • 1990 Postgraduate

  Samsun Kazasının İdari, İktisadi ve Sosyal Durumu (1485-1520)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Çağ Tarihi (Yl) (Tezli)