Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.1-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xxde Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Performansları: İki Kriter Çerçevesinde Bir İnceleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.35-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerdeki FETÖ Yapılanması: Türk Üniversitelerinden İhraç Edilen Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.1-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SIFIR ATIK YÖNETİMİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ANADOLUHİSARI KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

5. KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ, Ankara, Türkiye, 07 Ekim 2020, ss.28-32

Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin Müfredatının Şekillenmesindeki Faktörler

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16), Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019, ss.173-174

Türkiye’de Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Performansları: İki Kriter Çerçevesinde Bir İnceleme

14. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14), Van, Türkiye, 27 Nisan - 29 Aralık 2017

Yerel Yönetimlerin Mülteci Topluma Entegrasyonundaki Etkinliği: İstanbul İli İçerisinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme

11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 11), Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.1216-1233

Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.3-4

Kitap & Kitap Bölümleri

Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi

Kadın Adayları Destekleme Derneği Yayınları, İstanbul, 2020

Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısında 6360 Sayılı Kanunun Öngördüğü Sistem, Sorunlar, Eleştiriler ve Değerlendirmeler

Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri, Emre Akcagündüz, Ömür Aydın, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.217-258, 2020

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Konulu Projeler

Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği, Zülkif Dağlı, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.31-52, 2020

İslam Medeniyetlerinde Bilim ve Teknolojinin Dini ve Ahlaki Temelleri

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya, Hamza Ateş, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.111-136, 2019

İslami Tıp ve Halk Sağlığı Sistemi

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya, Hamza ATEŞ, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.137-161, 2019

Cumhurbağkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla İş Birliği Stratejileri

Yeni Sistemde Yerel Yönetimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği, Ateş Hamza, Çöpoğlu Mustafa, Bıyıkoğlu Mücahit, Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.223-240, 2018

Düzce İli Yerel Halkının Göçmenlere Yönelik Algısı

Göçmenler, Yerel Halk ve Paydaşlar Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği, Hamza Ateş, Turgay Ovali, Editör, Nobel Akdemik Yayıncılık, Ankara, ss.189-224, 2018