Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sporda Sosyal Alanlar Makalelerinin Araştırma Yaklaşımlarının İncelenmesi

Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, cilt.30, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self-Handicapping in Athletes: The Role of Self-Esteem, Achievement Goals and Fear of Failure

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.9, ss.108-117, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sporcularda Optimal Performans Duygu Durumunun Yordanmasında Beş Faktörlü Kişilik Özelliklerinin ve Mükemmeliyetçiliğin Rolü

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.27, ss.40-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”The Best Parent is The Dead Parent”: Parental Involvement in Team Sports

15th European Congress of Sport and Exercise Psycology, Münster, Almanya, 15 - 20 Temmuz 2019

Spora Aile Katılımı Ölçeği’nin (Sporcu Ve Ebeveyn Formu) Uyarlama Çalışması

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Dispositional Flow in Physical Education Classes: The Role of Motivational Variables

IV. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018

Sporda Sosyal Alanlar Makalelerinin Araştırma Yaklaşımlarının İncelenmesi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.340-341

Exercise Causality Orientations Scale ECOS The Validity and Reliability of the Turkish Version

III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, ss.52

The Role of Big Five Personality Traits and Perfectionism in Determining Dispositional Flow in Elite Athletes

III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, ss.31