Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - Devam Ediyor Doktora

  Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Türkiye

 • 2013 - 2015 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  Elit sporcularda optimal performans duygu durumunun belirlenmesinde beş faktörlü kişilik özelliklerinin ve mükemmeliyetçiliğin rolü

  Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü