Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Dark or Bright Side of Entrepreneurs’ Social Capital: Effects on Creativity and Innovation

Business Management and Strategy, vol.11, no.1, pp.17-39, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Girişimciler Üzerine Bir Alan Araştırması

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.37, pp.629-656, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effect of the Harmony between Organizational Culture and Values on Job Satisfaction

International Business Research, vol.10, no.5, pp.133-147, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERSONALITY CHARACTERISTICS AND BUSINESS PHILOSOPHY AN ENTREPRENEURSHIP EXPERIMENT

European Journal of Business and Social Sciences, vol.4, pp.70-87, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Linking Human Resources Practices to Corporate Entrepreneurship The Mediating Role of Perceived Organizational Support

Business Management and Strategy, vol.5, no.1, pp.56-77, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Research on Competitive Strategies Environmental Factors and Human Resources Architecture Relations

International Business Research, vol.7, pp.115-128, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between World Views of Rectors with Corporate Entrepreneurship and Strategic Management in Turkish Universities

International Journal of Business and Management, vol.9, pp.149-167, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corporate Entrepreneurship and Strategy Process A Performance Based Research on Istanbul Market

7th International Strategic Management Conference, Paris-France, 2011., 1 - 03 June 2011 identifier identifier

Books & Book Chapters

İş Planı

in: Güncel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Eser, Gül, Editor, NOBEL, Ankara, pp.89-134, 2021

Performans Yönetimi ve Değerlendirmesi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, İrge Şener, Melisa Erdilek Karabay, Editor, Palme, Ankara, pp.272-306, 2019

Bilim Felsefe ve Metodoloji

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden Kadın Hareketinin Tarihsel İncelemesi:Türkiye 1980-2010

in: Yönetim ve Organizasyon Makaleleri:Kadın Akademisyenlere Armağan, Esra Gökçen Kaygısız, Reyhan Ayşen Wolff, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Giresun, pp.249-272, 2017

Türkiye'de Modernizm, Yönetim ve Ayrımcılık

in: Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Erkan Demirel, Mehmet Tikici, Canan Çetin, Editor, Nobel, Ankara, pp.303-316, 2011

İnsan Kaynakları Uygulamalarında Siyasi Ayrımcılık

in: Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Erkan Demirel,Mehmet Tikici,Canan Çetin, Editor, Eğitim Kitabevi, Ankara, pp.193-205, 2011