Genel Bilgiler

Biyografi

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Doç. Dr. Ata Özdemirci, 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Stratejik Yönetim”, “İşletme Yönetimi”, “Bilim Felsefesi ve Metodoloji”, “Girişimcilik”, “Performans Yönetimi”, “Uygarlık Tarihi” ve “Seminer” derslerini vermektedir. Bahçeşehir Üniversitesinde MBA, Doğuş Üniversitesinde İşletme Doktora Programında misafir öğretim üyesidir.

Ağırlıklı olarak stratejik yönetim, insan kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaşan Özdemirci, bugüne kadar farklı sektörlerde yer alan ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşta liderlik akademisi kurmuş ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Performans ve Ücret Yönetim Sistemlerinin Kurulumu, Süreç Analizi ve Reorganizasyon bu projelerden bazılarıdır.

“Kendi Hikayesini Yazanlar: Girişimci İş Kadınları Anlatıyor”, “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. Ayrıca, uluslararası akademik dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayımlanmış ve eserleri çoğu yurtdışından olmak üzere iki yüze yakın atıf almıştır.

Özdemirci’nin aynı zamanda tiyatro alanında “1984” ve “The Man From Earth” gibi iki uyarlamasının yanında “Örümcek, Karınca ve Kadın” adlı bir eseri vardır.

Uzmanlaşma Alanları

Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları
 • Kurumsal Girişimcilik
 • İşletme Analizi ve Süreçlerle Yönetim
 • Bilim Felsefesi ve Araştırma YöntemleriVerdiği Dersler

  Metodoloji (Doktora)
 • Yönetim ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar (Doğuş Ünv. Doktora)
 • Change Management and Sustainability (Bahçeşehir Ünv. MBA)
 • Sosyal Girişimcilik (Yüksek Lisans)
 • Performans Değerlendirme Sistemleri (Yüksek Lisans)
 • Girişimcilik ve İş Planı (Yüksek Lisans)
 • Seminer (Yüksek Lisans)
 • İşletme Analizi ve Süreçlerle Yönetim (4. Sınıf)
 • Uygarlık Tarihi (1. Sınıf)

  Kurum Bilgileri

  Birim
  İşletme Fakültesi
  Bölüm
  İşletme Bölümü
  Ana Bilim Dalı
  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  İletişim