Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat, İnşaat Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Strateji sürecinin planlılık düzeyi, liderlik stilleri ve çevresel koşulların örgütsel uyumlanma üzerindeki etkisi: İSO'ya bağlı ışletmeler üzerinde bir araştırma.

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Popüler kültür, tüketim psikolosi ve imaj yönetimi: Türkiye (1950-1980)

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English