Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Liberation Movements Creativity in the Spritual and Propositions for Beyond The Case of Turkey EU Discourse

The Journal of Security Strategies (Güvenlik Stratejileri Dergisi), ss.31-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From the Ottomans to the Republicans Accommodation of the Kemalist Content in Between the Spiritual and the Temporal

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.13, ss.539-554, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Explaining the Arab Revolution Within the Context of Globalization in the Middle East From an Identity Centered Reaction to a Positive Involvement

Marmara University, Journal of Economic and Administrative Sciences, cilt.34, ss.353-378, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creativity as a Methodology and Multiculturalism as an Attitude in Social Sciences Learning and Teaching

International Journal of Learning Teaching,, cilt.5, ss.2-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Possibilities and Limits of Incorporating Gender in Economic Adjustment Policies The Case of the World Bank

Marmara University, Journal of the Faculty of Economic and Administrative Sciences, cilt.30, ss.417-442, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dış Politikasında 1990 lı Yıllar Soğuk Savaş Sonrası Dönüşüm ve İstikrar

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, cilt.24, ss.321-179, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case Study of the Ambiguous Relationship Between the U S and the E U Turkey s Path to Europe

U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice – Postconference Proceedings Book, ss.189-195, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Anayasası Referandumu ve Fransız Solu

Birlikte Dergisi,, cilt.2, ss.43-47, 2006 (Hakemsiz Dergi)

The U S Factor in Turkey s European Orientation

INSIGHT TURKEY, cilt.8, ss.49-57, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’xxnin Batı Politikasının İnşasında DOğu-Batı Retoriği

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 26 - 27 Nisan 2019

Gender and Turkish Modernization through the Turban Question

2018 International Symposium On Gender Studies - (De)constructing Feminity and Masculinity, London, Kanada, 30 Haziran 2018

İç ve Dış Politikanın Kesişme Noktasında Türkiye’xxnin ”Doğu-Batı” Medeniyet Retoriğinin Merkezilik Vurgusu

Medeniyet Düzeyinde Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutları ile Türkiye’xxnin Gelecekteki Konumu, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2017

The Impact of Economic Adjustment Policieson African Women in Cash Crop Production

24th IPSA World Congress of Political Science, 23 - 28 Temmuz 2016

Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasında Türki Cumhuriyetler ve Özal ın Vizyonu

International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science-II, 14 - 16 Nisan 2016

Women s Head Scarf Discussed in a Secular State Structure Particiaption and Empowerment of Women in the Turkish Context

the 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011, Oslo, Norveç, 4 - 07 Ağustos 2011

Türkiye de Uluslararası İlişkilerde Yayın Yapmanın Sorunları

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Kastamonu, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2011

National Sovereignty Questioned Developing States and Globalization Process

21st World Congress of Political Science, Santiago, Şili, 12 - 16 Temmuz 2009

Liberation Movements and the Role of the Spiritual The Case of Turkey

14th International Conference on Thinking, Kuala-Lumpur, Malezya, 22 - 26 Haziran 2009

Postmodern Dynamics of Post Cold War from Samuel Huntington s Point of View

Ege University 12th International Cultural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2009

La Relation Minorite Majorite A Travers Un Discours D Ethique et De Contemporanéité Autour De La Question De Turban En Turquie

18eme Congres de l’AISLF (Association Internationale De Sociologues De Langue Française), İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Temmuz 2008

The Subjective Character of Turkey EU Relations Would a Dual Perspective Lead to a Second Reading

Middle East and Central Asia Conference, University of Utah, Salt Lake City, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 07 Eylül 2007

A Case Study of the Ambiguous Relationship Between the U S and the E U Turkey s Path to Europe

U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice - Postconference Proceedings Book, Krakow, Polonya, 25 - 27 Mayıs 2007, ss.189-195

İttifak Birlik ve Yalnızlaşma Arasında Türkiye

Türkiye’nin Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Dönüşümü, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Özal’ın Ekonomik Pragmatizmi Demokrasi Anlayışına Karşı: Bir İç ve Dış Politika Analizi

Siyaset ve Kültür Kesişmesi, Deniz Vardar ve Isabelle Depret, Editör, Humanist, İstanbul, ss.471-498, 2019

Identities and the West in Özal’s Foreign Policy in the Post-Cold War: Examples of Kurdish Identity and the Turkic Republics

Current debates in international relations and law, Övgü Kalkan Küçüksolak,Abdullah Muhsin Yıldız, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.137-150, 2018

Kemalizm’den Erdoğan Liderliğinin Yeni Osmanlıcılığına Osmanlı Geçmişiyle Kurulan İlişkide Medeniyet Olgusu

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Türkan Erdoğan, Yıldırım Atayeter, Sevcan Yıldız, Hasan Babacan, Tanja Soldatovic, Nihada Delobegovic Dzanic, Editör, Gece Kitaplığı, ss.365-384, 2018

Islam and the Middle Eastern Affairs from An Huntingtonian Perspective: ”Clash of” or ”Clash within” Civilizations?

Research and Development in Social Sciences, Roman Dorczac, Regina Lenart-Gansiniec, Christian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.267-274, 2018

Du Passé Ottoman A La République Turque: Le Role De La Religion Dans La Vie Politique Turque

Ou Va La Turquie Etudes des Mutations Politiques Récente 2000 2011, Fouad Nohra, Editör, Point de repere, Paris, ss.115-136, 2014

Affranchir Le Discours De La Turquie Sur l’xxUnion Europénne: Une Approche Synectique De La Créativité Spirituelle Dans L’xxanalyse Civilisationnelee

Ou Va La Turquie Etude Des Mutations Politiques Recentes 2000 2011, Fouad Nohra, Editör, Point de repere, Paris, ss.137-179, 2014

La Question Chypriote Au Niveau d’xxAnalyse Interétatique Et Ses Dynamiques Conflictuelles

Tarabya Çalışmaları Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü 20 Yıl Armağan Kitabı, Ali Vahit Turhan et. al., Editör, Nihat Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.135-153, 2010