Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.51, ss.131-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pi Sayısı Bağlamındaki Kavram Tanımlarının İncelenmesi

Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.347-348

7. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Etkinliklerindeki Üstbilişsel Davranışları

4th International Turkish Computer&Mathematics Education Symposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.89-91 Creative Commons License

Socio-Mathematical Norms in Mathematical Reasoning-and-Proving Process: Case Study of Preservice Mathematics Teachers

4th International Turkish ComputerMathematics Education Symposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.592-594

Akademik Başarısı Yüksek Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurma Görevlerinde Sergiledikleri Üst Bilişsel Stratejilerin İncelenmesi

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1432-1434

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme ve Problem Kurma Etkinliklerindeki Üstbilişsel Davranışlarının İncelenmesi

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1304-1306

8. Sınıf Öğrencilerinin Pi Sayısı Bağlamındaki Kavram Tanımı ve Kavram Görüntülerinin İncelenmesi

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.221

Student Reasoning About Eigenvalues and Eigenvectors

BSRLM Day Conference, London, İngiltere, 10 Kasım 2018

8. Sınıf Öğrencilerinin Problemler Bağlamındaki Akıl Yürütmelerinin Ve İnançlarının İncelenmesi

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamalarındaki Yeterlik Algıları

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Secondary School Math Teachers Attitude Towards Supplemeantary Evaluation Techniques And Reasons For Choice Of

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.604-606

Ortaokul Matematik Öğretiminde Problem Çözme

2. Temel Eğitim Sempozyumu: Ortaokul Sorunları, İstanbul, Türkiye, 08 Ocak 2015, ss.385-399

The effect of web-based professional development study to mathematics teachers' problem solving strategies

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1380-1384 identifier

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Orantı Kavramı

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2010

Matematik Öğretmen Adaylarının Ebob ve Ekok Hakkındaki Pedagojik Alan Bilgileri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2010, ss.417-425

THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS' PROBLEM SOLVING STRATEGIES OF THE MISSING VALUE AND NUMERICAL COMPARISON PROBLEMS

34th Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education, Belo Horizonte, Brezilya, 18 - 23 Temmuz 2010, ss.55 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Lineer Cebir - I

Öğretmenlik Alan Bilgisi İlköğretim Matematik, , Editör, Alan Bilgisi Yayınları, Ankara, ss.317-342, 2014