Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor

İletişimin Hızlı Evrimi: Kitleselleşmeden Küreselleşmeye, Akbulut Tan, Nesrin Erdoğan Balkaş, Eda, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.33-46, 2019

Medya ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği

Elektronik Atıklar ve Geri Dönüşüm, Serkan Kırlı, Ümit Sarı, Editör, Aya Kitap, İstanbul, ss.187-208, 2012