Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Mediating Role of Meaninglessness in the Relationship Between Religiosity and Depression

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, no.55, pp.379-395, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Links between the level of knowledge on mental health diseases, religiosity and stigmatisation: A Quantitative Study among Undergraduate Students

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.20, no.2, pp.551-571, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Formation and Consequences of the Conversion Process: A Qualitative Study of Adult Converts

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.10, no.2, pp.141-181, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Relationship between Religiosity, Environmental Orientation and Environmental Behaviour: An Empirical Study with Turkish and British Muslim Samples

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.53, no.2, pp.27-44, 2017 (National Refreed University Journal)

A New Era for Turkey: The Attempted Coup of the 15th of July

International Journal of West Asian Studies, vol.9, no.1, pp.1-11, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Affetme ve Dindarlık Hayat Memnuniyetini Nasıl Etkiler?

İslami İlimler Dergisi, vol.12, pp.27-55, 2017 (Other Refereed National Journals)

The relationship between helping behaviors, religiosity and life satisfaction. A case study on Turkish Muslims

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, vol.3, pp.7-25, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİNDARLIK HAYAT MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNDE DİNÎ BAŞA ÇIKMANINROLÜ NEDİR EMEKLİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.16, no.1, pp.281-308, 2016 (Other Refereed National Journals)

Batı da ve Türkiye de Dinî Gruplar

Diyanet Aylık Dergi, no.309, pp.18-21, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Forgiveness Religiousness and Life Satisfaction An Empirical Study on Turkish and Jordanian University Students

Spiritual Psychology and Counselling, vol.1, pp.75-84, 2016 (Other Refereed National Journals)

What is the Role of Religious Coping Activities on the Relationship between Religiosity and Life Satisfaction? A Study On Retirees

Dinbilimleri Akademik Arastirma Dergisi-Journal of Academic Research in Religious Sciences, vol.16, no.1, pp.281-308, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Batı’xxda ve Türkiye’xxde Dini Gruplar

Diyanet Aylık Dergi, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Dini Başa Çıkma Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.15, pp.67-92, 2016 (Other Refereed National Journals)

el Alaka beyne t tedeyyün fi t teavün ve t teatuf

Jordan Journal of Islamic Studies, vol.10, pp.165-175, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

LGBT Bireylerde Dinî İnanç Din ve Tanrı Tasavvuru Dinî ve Manevî Başa Çıkma Süreci

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.14, pp.7-31, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dindarlık Dini Başa Çıkma ve Depresyon İlişkisi Suriyeli Sığınmacılar Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.47, pp.5-18, 2014 (Other Refereed National Journals)

Din ve Sağlık Bireysel Dindarlık Sağlık Davranışları ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.13, no.3, pp.7-31, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kimlik ve Din İngiltere deki Türk Gençleri Üzerine Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.101-119, 2012 (Other Refereed National Journals)

Affetme ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Balkan Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.11-37, 2012 (Other Refereed National Journals)

Dini Başa Çıkma Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi

Dinbilimleri Akademik Araşırma Dergisi, vol.12, pp.45-79, 2012 (National Refreed University Journal)

Sahip Olma mı Emanet Görme mi Çevre Bilinci ve Dindarlık Üzerine Bir Araştırma

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.10, pp.203-233, 2010 (Other Refereed National Journals)

Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

M.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.111-128, 2009 (Other Refereed National Journals)

Batıl İnanç ve Davranışlar Üzerine Psiko Sosyolojik Bir Analiz

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.9, pp.45-70, 2009 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.9, pp.85-108, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kalp Nefs ve Ruh Sufi Psikolojisinde Gelişim Denge ve Uyum Robert Frager

İslam Araştırmaları Dergisi, vol.14, 2005 (Other Refereed National Journals)

Karikatür Krizi Bağlamında Yerel

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.27-40, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bütüncül Psikoterapi Tahir Özakkaş M Ü İ F Dergisi 28 2005 1

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.28, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.185-204, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kuran da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi Mehmet Şanver

İslam Araştırmaları Dergisi, vol.10, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEMEDE İNANÇ TEMELLİ GİRİŞİMLER VE UYUŞTURUCU KULLANIMININ MANEVİ BOYUTU

II. Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Kongresi, 26 November 2018 - 28 November 1918

The relationship between helping behaviours, religiosity and life satisfaction. A study on the case of Turkis Muslims

International Asociation of Psychology of Religion Congress, Hamar, Norway, 21 - 24 August 2017

Alternatif Maneviyat Arayışları: Siber Maneviyat Örneği

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Yardımseverlik Dindarlık ve Sağlık İlişkisi

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Yetişkinlerde Alçakgönüllülük Dindarlık Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

The Religious Identity Index Across Cultural Psychometric Analysis

International Association for the Psychology of Religion-2015, 17 - 20 August 2015

Books & Book Chapters

Psychology and Islam

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları,, İstanbul, 2020

Humility and Its Importance on the Process of Spiritual/Religious Counselling and Care

in: Grundlagen muslimischer SeelsorgeDie muslimische Seele begreifen und versorgen, Badawia,Tarek,Erdem,Gülbahar,Abdallah,Mahmoud, Editor, Springer VS, Wiesbaden, pp.241-253, 2020