Bağımlılığın Rehabilitasyon Sürecinde Maneviyat/İnanç Temelli Yaklaşım: Bir Model Geliştirme Denemesi


ÖGEL K., AYTEN A. , İşbilen Esendir N., Şimşek M., Çetin Şeker B.

2. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 22 - 24 Kasım 2018