Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Luffa/Epoxy Composites: Electrical Properties for PCB Application

IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.10, sa.6, ss.933-940, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fiber optic training program with intensive experiments using both real laboratory and simulation environments

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.27, ss.1419-1428, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An electronic portable device design to spectroscopically assess fruit quality

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, ss.4063-4076, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel SMS application with GSM control on numerator systems

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.22, sa.1, ss.97-105, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DÖNEM ARASI YAPTIKLARI STAJIN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Erişimli Mikrodenetleyici Laboratuvarı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.283-296, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşma Sesi Bozukluklarının Düzeltilmesine Yönelik Eğitim Platformu Tasarımı

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.10, ss.241-246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN STAJ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.310-318, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.319-331, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A SURVEY FOR EXAMINATION OF FORMS OF SHOPPING BEHAVIOUR A CASE STUDY FOR VOCATIONAL SCHOOL

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.6, ss.40-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMPACT OF ADVERTISEMENTS IN SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOUR OF ASSOCIATE STUDENTS

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.6, ss.32-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DESIGNING OF BIO-COMPOSITE SUPPORTED METAL SURFACE ISOLATED PRINTED CIRCUIT BOARD

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia (IMSMATEC 2019), Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

Fiber Optik Haberleşmenin Akıllı Ulaşım Sistemlerindeki Yeri

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, Balıkesir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.183-195

Kablosuz Haberleşme Teknolojilerinin Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Uygulamaları

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, Balıkesir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.240-255

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BAZIDEĞİŞKENLERE GÖRE ARAŞTIRILMASI

3.Uluslararası girişimcilik,İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, cilt.1, ss.404-410

Uzaktan Erişimli Mikrodenetleyici Laboratuvarı

World Congress on Educational and Instructional Studies, 26 - 28 Ekim 2017

Comparison of Estimation Methods for Missing Value Imputation of Gene Expression Data

Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016 identifier

Gen İfade Verilerinde Eksik Değerleri Düzelten Kestirim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Tıp Teknolojileri Kongresi (TIPTEKNO), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

Design and Implementation of a Manually Portable Device to Spectroscopically Assess Fruit Quality

18th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014 identifier

Generating an Artificial Intelligent System to Diagnosing Thyroid Gland Related Diseases using Fuzzy Logic and Neural Network

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE (ISITES'2014), Karabük, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

Web based GPS Control System Design and Implementation

International Conference on Networks & Wireless Technology and Applications (ICNWTA’2014), HAMMAMET, Tunus, 22 - 24 Mart 2014

Kitap & Kitap Bölümleri