Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turkey’s Middle Power Foreign Policy and MIKTA

MIKTA: Current Situation and The Way Forward, Jakarta, Endonezya, 19 - 20 Mart 2018

Reframing and Reassessing the VNSAs in Syrian Conflict: An Introduction

Violent Non-State Actors and the Syrian Civil War, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Making Sense of the Territorial Aspirations of ISIS: Autonomy, Representation, and Influence

Violent Non-State Actors and the Syrian Civil War, Emel PArlar Dal, Ali Murat Kurşun, Zeynep Özden Oktav, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.53-72, 2018

Türkiye’nin Afrika’daki Rolunü Anlamada Ticaretin Rolü

Dünya Siyasetinde Afrika 4, İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayınları, İstanbul, ss.411-437, 2017

Reframing and Reassessing the VNSAs in Syrian Conflict: An Introduction

Violent Non-state Actors and the Syrian Civil WarThe ISIS and YPG Cases, oktav Özden Zeynep, Parlar Dal Emel, Kurşun Ali Murat, Editör, Springer, ss.1-31, 2017

2000’Lİ YILLARDA AFRİKA KALKINMAYARDIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VE HİNDİSTAN’INKARŞILAŞTIRILMASI

DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 3, Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.143-165, 2016

Osmanlı İran Sınırından Anılar

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları, İstanbul, 2014