Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü