Education Information

Education Information

  • 2018 - Continues Doctorate

    University of Wales, Aberystwyth, International Politics, United Kingdom

  • 2015 - 2017 Postgraduate

    Istanbul Bilgi University, Instıtute Of Socıal Scıences, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

  • 2009 - 2014 Undergraduate

    Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey