Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lutfi Paşa’nın Niyet Risalesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.569-587, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşköprîzâde’de Akıl, Siyaset ve Tarih

İnsan ve Toplum, cilt.7, ss.233-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlılarda Mukaddimât-ı Erbaa Literatürü

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, ss.101-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlılarda Adalet Kavramı

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Âlimler, Eserler ve Meseleler, 24 - 25 Aralık 2016

Fıkıh ve Siyaset: Fukahanın Siyaset Tasavvurları

II. Uluslararası İSAR Sempozyumu: Gelenek ve Gelecek Arasında Devlet, 20 - 21 Aralık 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Şer’xxî Siyaset

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019

Osmanlı Anayasasına Dair

Klasik Yayınları, İstanbul, 2018

Elmalılı M. Hamdi Yazır

İlke Yayınları, İstanbul, 2017

Lutfi Paşa

İlke Yayınları, İstanbul, 2017

Mustafa Âsım Köksal

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2017

Osmanlılarda Adalet Kavramı

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh, Mürteza Bedir, Necmettin Kızılkaya, Hüseyin Sağlam, Editör, İSAR Yayınları, İstanbul, ss.342-366, 2017

Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Fıkıh ve Siyaset Düşüncesi

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.629-695, 2017

Elmalılı M. Hamdi Yazır’xxın Fıkıh Düşüncesi

Tanzimat tan Günümüze Türk Düşünürleri, Süleyman Hayri Bolay, Editör, Nobel, İstanbul, ss.4050-4064, 2015

Veliyyüddin Carullah Efendi’xxnin Fıkıh Usulüne Dair Notları

Osmanlı Kitap Kültürü, Berat Açıl, Editör, Nobel, İstanbul, ss.107-120, 2015