Fıkıh ve Siyaset: Fukahanın Siyaset Tasavvurları


KÖKSAL A. C.

II. Uluslararası İSAR Sempozyumu: Gelenek ve Gelecek Arasında Devlet, 20 - 21 Aralık 2013