Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The effect of differential learning method on the international tennis number level among young tennis player candidates

Educational Research and Reviews, vol.15, no.5, pp.253-260, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Badmintoncularda Koordinasyon ve Pliometrik Çalışmaların Çeviklik, Sıçrama ve Dayanıklılık Yeteneğine Etkisi

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS EXERCISE TRAINING SCIENCES, vol.3, pp.178-187, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genç Kadın Futbolcu Profilini Belirlemede Fiziksel, Fizyolojik ve Biomotor Özelliklerin Etkisi

İÜ Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.1-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

A COMPARİSON OF STRESS PERCEPTİONS OF DİFFERENT LEVELS OF SOCCER, ATHLETİCS AND ORİENTEERING REFEREES

international refereed journal of humanities and academic sciences, no.22, pp.1-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.69-82, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Factors that Affect Female Football Players to Get Involved With Sports and Their Expectations From Sport in Turkey

Istanbul University Journal of Sport Science, vol.7, no.1, pp.54-61, 2017 (Other Refereed National Journals)

Investigation of critical thinking attitudes and reading habits of teacher candidates

Educational Research and Reviews, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF COORDINATION AND PLYOMETRIC TRAINING ON RUNNING ECONOMY IN YOUNG WOMEN SOCCER PLAYERS

NTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, vol.6, pp.357-363, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Exercise on Circadian Rhythms of Cortisol

International Journal of Sports Science, vol.3, pp.68-73, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Düzeydeki Türk Futbol Hakemlerinin Antropometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Dergisi, vol.12, pp.80-84, 2010 (Other Refereed National Journals)

Futbolcularda Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerin Mevkiler Açısından Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, vol.9, pp.67-78, 2004 (Other Refereed National Journals)

FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE MOTORSAL ÖZELLİKLERİN MEVKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.67-78, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Performance Developments OfHigh-Level Football Refereers Between 2016-2019

International Congress of Athletic Performance - Health in Sports, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2019

Physical and Physiological Profile of Elite Soccer Referees in Pre Preperation at High Altitude

14.Annual Congress of the European College of Sport Science, Turkey, 24 June 2008 - 27 June 2009

PROFESYONEL TURK FUTBOLCULARININ TOPARLANMA YETENEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESİ

7.ULUSLARARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2002, pp.25

Books & Book Chapters

Spora Katılım ve Özelleşme 8.Bölüm

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Doç.Dr. Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-176, 2020

Spor İşletmelerinde Planlama

in: Spor Yönetiminde Seçme Konular I, Mehmet Mustafa Yorulmazlar, Abdurrahman Kepoğlu, Editor, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.42-56, 2017 Creative Commons License