AKIN İŞLEME


Institute of Social Sciences

Basic Islamic Sciences

Biography

Ordu/Korgan’da doğdu. 2010 yılında Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip lisesinden mezun oldu. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat fakültesini 2015 yılında bitirdi. Mezun olduğu yıl, Ordu Üniversitesi ilahiyat fakültesine Arap Dili ve Belagatı alanında araştırma görevlisi olarak atandı. ÖYP programı kapsamında görevlendirildiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı bölümünde “Ebu’l-Kasım Ali el-Leysî es-Semerkandî’nin Şerhu’r-Risleti’l-Vaz‘iyye (Şerhu’l-kebir) İsimli Eserinin Tahkik Ve Değerlendirmesi” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Şuan mezkur üniversite ve bölümde “İsâmüddin el-İsferâyînî’de Vaz‘ Düşüncesi” isimli doktora tezine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

2010 - 2015

2010 - 2015

Undergraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

The Critical Edition And Analysis Of Abu Kasım Ali al-Laysi As-Samarkandi’s Work Called Sharh ar-Risala al-Vadiyya (Sharh Al-Kebir)

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences