Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Values Education as Perceived by Social Studies Teachers in Objective and Practice Dimensions

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.1231-1254, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, ss.854-859, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.790-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Boyutunda Karşılaştırılması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.19, ss.154-177, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullardaki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri: Nitel Araştırma

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.11-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim 5 Sınıf Programında Yer Alan Tarihi Kavramların Kazandırılma Düzeyi

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.85-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimi Öz Yeterlilikleri

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), cilt.2, ss.1-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Alan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Düşünceleri

Sakarya University Journal of Education, cilt.3, ss.48-81, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yüksek Lisans Öğretiminde Yaşanan Sorunlar Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.12, ss.108-122, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerler Eğitimi Yaklaşımları

DİB Dergisi, ss.11-15, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerindeki Öğrenci Başarısını Etkileyen Unusurlara İlişkin Görüşleri

Coğrafya Dergisi /Marmara Geographical Review, cilt.22, ss.128-153, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The efficiency of being scientific focused character education programme in social studies

Journal of Social Studies Education Research, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Efficiency of Being Scientific Value Focused Character

Journal of Social Studies Education Research, cilt.1, ss.50-87, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük erdemler risalesi tanıtım

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.1, ss.147-152, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrencilerin Gözünden Öğretmenlerin Etik Dışı Davranışları

8th International Symposıum on Scial Stadies Edication, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

BİLSEM’de Görev Yapan Sosyal Bilgiler ÖğretmenlerininDeğerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

8th International Symposıum on Scial Stadies Edication, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

Okullarda ve Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimine İlişkinSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

8th International Symposıum on Scial Stadies Edication, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimine İlişkin Metaforlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.1, ss.187-208

İlham veren sosyal bilgiler öğretmenlerinin ahlaki kimlik profilleri

Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.2, ss.225-240

Okullardaki Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Velilerin Görüşleri Nitel Bir Araştırma

6. Uluslararası Eğtimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.40

Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Velilerin Görüşleri

6. Uluslararası Eğtimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.42

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İfadesiyle Sosyal Bilgiler Gerçeği

1. uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- İnsan ve Toplum Bilimeri (IBAD), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.200

2015 Seçimleri için Hazırlanan Siyasi Parti Beyannamelerine Göre Eğitim

5. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Değerlerin Kazandırılma Sürecinde Ailenin Rolüne Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

5. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Tarih Öğretmeni Adaylarının Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimine Yönelik Düşünceleri

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 9 Ocak - 09 Mart 2016

Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Değer Kaynaklarının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

VII.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi Kim Tarafından ve Nasıl Verilmelidir

VII.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015

Mısırlıların Gözünde Etkin Vatandaş

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu : Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2012

Göç Eden Aileler İle Yerli Ailelerin Çocuklarının Vatandaşlık Algısı Manisa İli Örneği

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2011

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşleri

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011

Katılımcı Yönetim Modeli Olarak Üniversite Öğrenci Konseylerinin Değerlendirilmesi

Uluslar Arası Yüksek Öğrenim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşleri

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2011, ss.435-447

Mısırlı Öğrencilerin Gözünde Türkiyede Lisasüstü Eğitim

I.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Küresel Gelişmeler Işığında Lisasüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği, Bishkek, Kırgızistan, 13 - 14 Nisan 2011

The Effects of Students’xx Perception of State, Citizen and Democracy on the İntercultural Comunication

İnternational Congress On Intercultural Dialogue and Education, Bursa, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009

Öğrencilerin Demokrasi Deneyimi Olarak Okul Meclisi Hakkındaki Görüşleri

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Ekim 2009, ss.137

Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Profili: Mevcut Durum ve Beklentiler

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 Eylül - 30 Aralık 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Kavramsal Çerçeve: Temel Kavramlar

Karakter ve Değerler Eğitimi, Ekşi, Halil Katılmış, Ahmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-26, 2020

Öğretmenlerde Görülen Değer Dışı Davranışlar (ETİK)

Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik, Mustafa Ergün, Nermin Karabacak, İsa Korkmaz, Mehmet Küçük, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.387-405, 2018

Ahlak Gelişimi ve Eğitimi

Eğitim Psikolojisi (Ahlak Gelişimi ve Eğitimi), Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel, Ankara, ss.101-127, 2014