Öğrencilerin Demokrasi Deneyimi Olarak Okul Meclisi Hakkındaki Görüşleri


ÖZTÜRK C. , ÇELİK H., KATILMIŞ A.

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Ekim 2009, ss.137

  • Sayfa Sayıları: ss.137