Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effects of simulation-based education on initial neonatal evaluation and care skills

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.35, no.4, pp.911-917, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of White Noise and Holding on Pain Perception in Newborns

PAIN MANAGEMENT NURSING, vol.15, no.4, pp.864-870, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Knowlodge attitudes and sun protection behaviors of Turkish adults

Pakistan Journal of Medical Science, vol.25, pp.108-112, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS CONCERNING SUN PROTECTION/SKIN CANCER AMONG ADULTS IN TURKEY

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.25, no.1, pp.108-112, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Breastfeeding Experience of Mothers with Multiple Babies: A Phenomenological Study

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.12, no.1, pp.18-25, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Comparison of Breastfeeding Success and Breastfeeding Self-Efficacy Perception in Singleton and Twin Births

Archives of Health Science and Research, vol.7, no.3, pp.250-256, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Simülasyon Eğitimi Deneyimleri

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.711-718, 2020 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy onBirth Outcome

Journal of Academic Research in Nursing, vol.6, no.3, pp.506-513, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Cord Clamping Time and Early Skin-to-Skin Contact on Maternal Birth Satisfaction in Term Infants

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.10, no.4, pp.355-361, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

How Can Normal Birth Management Skills Be Gained Much Better?

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.9, pp.328-333, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yenidoğanlarda Topuk Delme İşleminde Ağrı Kontrolü ve Mekanik Vibrasyonun Etkisi

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.8, pp.122-127, 2018 (Other Refereed National Journals) identifier

The relationship between ethical dilemmas and occupational profession levels of neonatal intensive care nurses and midwifes

International Referred Journal of Nursing Researches, pp.30-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of delivery mode on the newborn pysilogical weigth loss

International Referred Journal of Gyneological Dieases and Maternal Child Health, pp.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nemlendiricilerin önemi ve kullanımı

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs, vol.1, pp.17-27, 2015 (Other Refereed National Journals)

Evaluatıon Of Fathers Partıcıpatıon At Infant Care

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, vol.10, pp.1-5, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Babaların bebek bakımına katılımımının Değerlendirilmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.1-15, 2014 (Other Refereed National Journals)

Menarche and first emotional reactions of Turkish adolescent

Ankara Journal of Health Services, vol.13, pp.37-44, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sağlıklı yenidoğanlarda atravmatik bakım ve Leboyer yaklaşımı

Klinik Tıp Pediatri, vol.5, pp.15-17, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tradıtıonal Turkısh culture applıcatıons at baby chıld care

Healthmed, vol.7, pp.2238-2244, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenidoğan transportu ve transport fizyolojik stabilite risk index TRIPS skoru

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.1-10, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Examınatıon Of Relatıonship Between AdolescentsSubjective Well-Being And Pozıtıve Future ExpectatıonIn Hıgh-School Student.

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, vol.3, pp.43-50, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tradional culture applications at baby child care

, Healthmed Journal of Society for development in new net environment in B&H, vol.7, pp.2238-2244, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi., vol.3, pp.43-50, 2013 (Other Refereed National Journals)

Preterm bebeklerde biberonla beslenmeye geçiş sırasında uygulanan geleneksel ve gelişimsel bakım yönteminin karşılaştırılması

Maltepe Ünv. Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.1, pp.3-12, 2008 (Other Refereed National Journals)

Dünya da ve Türkiye de yenidoğan transportu

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi.3(2),: 24-31., vol.3, pp.24-31, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişimsel Pozisyonun Korunması

42.Pediatri,21.Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 5 - 08 April 2020

Neoatal Transport

4.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Kongresi.EBKO2019, 6 - 09 November 2019

Lotus Birth and Mental Health

16th Worl Association Infant Mental Health Worl Congress, 26 - 30 May 2018 Sustainable Development

Lotus Bırth And Mental Health

World Association for Infant Mental Health 16th World Congress, 26 May - 30 April 2018 Sustainable Development

Northampton Çocuk Cilt Değerlendirme Ölçeği’xxnin Türkçe Geçerlilik Güvenirliliği

1.Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017

Özel Durumlarda Aşılama

6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017 Sustainable Development

Yenidoağan için doğumsalonunda kritik dakikalar ve ebelik uygulamaları

3.Ulusal 4.Uluslararası Ebelik Kongresi (EBKO2017), 21 - 24 September 2017

Yenidoğan Transportunda Kayıtlar ve Belgeler

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Transport Kursu, Turkey, 6 - 09 October 2015

Nemlendiriciler Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı

6.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2015

Yenidoğan Transportunda Kayıtlar ve Belgeler

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Transport Kursu Adana, Adana, Turkey, 8 - 10 December 2014

The efficacy of mecanical vibration of hell stick pain in term neonates

5. Congress of the European Academy of Paediatric Societies(EAPS), 17 - 21 October 2014

Santral Venöz Kateter Bakımı

58.Milli Pediatri,13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Nemlendiriciler Gaziantep

Kanıt Temelli Cilt Bakımı Gaziantep Sempozyumu, Turkey, 26 May 2014

Nemlendiriciler

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 May 2014

Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım

3. National, 2.International Midwifery Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

18 22 yaş üniversite öğrencilerinin ebelik ve doğuma ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi

3. National, 2.International Midwifery Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Evalation of paternal paticipation in baby care

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 November 2013, pp.163

Evaluation of paternal participation in babay care

HORATİO, Europen Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 November 2013

Term Yenidoğanlarda Atravmatik Bakım

3. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu., Turkey, 21 - 23 October 2013

Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Ağrı Tedavisi

Pediatrik KVCYB Hemşireliği Eğitim Programı, Turkey, 7 - 09 October 2013

Aile Bakımının Sağlanması YYBÜ de Gelişimsel Bakım

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013

Yenidoğanda Nemlendiriciler Kanıt Temelli Cilt Bakımı

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013

Çocuk Hastanın Transportu Transportta genel prensipler

35.Pediatri günleri,14. Pediatri Hemşirelik Günleri, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2013

Nemlendiriciler

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 April 2013

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 October 2012, pp.306-307

Working adolescents smoking prevelenace and sociodemographic variables relationship

II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, 4 - 07 October 2012

Adolescent substance abuse risk and protectetive measures

II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012 Sustainable Development

Kadınların Doğum Şeklini Belirleyen Etmenler Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2012

Kadınların doğum şeklini belirleyen etmenler ebelik öğrencilerinin gözlemleri

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2012

Çalışan ergenlerde öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 September 2012, pp.302-303

Çocuk beslenmesinde hazır gıdaları kullanmalı mıyız

34.Pediatri günleri,13. Pediatri Hemşirelik Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2012

Sağlıkta dönüşüm ve multidisipliner sorunlar

Rumeli Buluşmalı II Sempozyumu., Turkey, 15 - 16 March 2012

Yenidoğan Bakımında Kanıtlar

II.Ulusal-I.Uluslararası Ebelik Kongresi, Safranbolu, 13 - 16 October 2011

Çocuk Sahibi olmak İsteyen kadınların Genel Sağlık Durumlarının Umut Düzeyine Etkisi

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 22 - 24 September 2011

Yenidoğanın ağrı algısını azaltmada kucağa alma ve beyaz gürültünün etkisi

3.Ulusal,2.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011

Menearche and first emotional reactions at Turkish adolescents

1st. PNAe Congress on Pediatric Nursing.Promoting Excellence in Pediatric Nursing Care, İstanbul, Turkey, 1 October - 02 September 2011, vol.1

Yenidoğanda günlük cilt göz ve sünnet bakımı

III.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Turkey, 05 April 2011

Infant and child care at Turkish culture

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Juhannesburg, 4 - 09 August 2010

Family Problems and Violence Tendency at 14 17 Age of Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 12 - 24 June 2010 Sustainable Development

Assessment of School Performance and Individual Hope of Family Problems Effect at 14 17 Age Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions., 12 - 24 June 2010

Nemlendiriciler

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 May 2010

Transport

I.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 November 2008 identifier identifier

Yenidoğan ünitesinde çağdaş hemşirelik bakımının önemi

Yenidoğan Semineri, Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Turkey, 23 January 2008

Türkiye de ve Dünya da Neonatal Transport

51.Milli Pediatri Kongresi, VII.Türk Dünyası Pediatri Kongresi,VII. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 7 - 11 November 2007

Yenidoğan ünitesinde çağdaş hemşirelik bakımının özellikleri ve önemi

Anne Bebek Sağlığı Vakfı 1.Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 November 2007

Adım adım transport

Koç Üniversitesi SANERC Seminer Dizisi, İstanbul, Turkey, 19 October 2007

Gebelikte alınan kilonun bebeğin doğum tartısına etkisi

I.Ulusal Ebelik Kongresi EBKO 2007, Turkey, 20 - 22 June 2007

Yenidoğan Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerinde ECMO

I.Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 14 April 2005

Ebeveyn desteğinin sağlanması

48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 September 2004

Bakımın Sürekliliğinin Sağlanması

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu. Çocuk Hemşireliği Derneği, Turkey, 21 - 22 June 2003

Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu. Çocuk Hemşireliği Derneği, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2003

Gelişimsel bakım süreci

II.World Congress of Perinatal Medicine VII.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1 - 05 October 2002

Books & Book Chapters

ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

in: PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ, Zeynep CONK; Zümrüt BAŞBAKKAL; Hatice BAL YILMAZ ; Bahire BOLIŞIK, Editor, AKADEMİSYEN TIP KİTAPEVİ, pp.842-870, 2021

Güvenlik Hissi Kavramına Ebe Gözüyle Obstetrik Bakış

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR 3, Ayten DİNÇ, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.439-447, 2020

Çocuklarda Uyum Davranış Sorunları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği, Zeynep Conk,Zümrüt Başbakkal,Hatice Bal Yılmaz,Bahire Bolışık, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.829-851, 2018

Ailede Sevgi Aktarımı

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu, Birsel Canan Demirbağ, Editor, Akademisyen yayınevi, pp.87-97, 2015

Çocuklarda uyum ve davranış sorunları ve hemşirelik bakımı

in: Pediatri Hemşireliği, Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal,Hatice Balyılmaz, Bahire Bolışık, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, pp.823-844, 2013