Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Comparison of Breastfeeding Success and Breastfeeding Self-Efficacy Perception in Singleton and Twin Births

Archives of Health Science and Research, vol.7, no.3, pp.250-256, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Simülasyon Eğitimi Deneyimleri

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.711-718, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Cord Clamping Time and Early Skin-to-Skin Contact on Maternal Birth Satisfaction in Term Infants

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.10, no.4, pp.355-361, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy onBirth Outcome

Journal of Academic Research in Nursing, vol.6, no.3, pp.506-513, 2020 (Other Refereed National Journals)

Babaların bebek bakımına katılımımının Değerlendirilmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.1-15, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sağlıklı yenidoğanlarda atravmatik bakım ve Leboyer yaklaşımı

Klinik Tıp Pediatri, vol.5, pp.15-17, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tradıtıonal Turkısh culture applıcatıons at baby chıld care

Healthmed, vol.7, pp.2238-2244, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenidoğan transportu ve transport fizyolojik stabilite risk index TRIPS skoru

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.1-10, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Examınatıon Of Relatıonship Between AdolescentsSubjective Well-Being And Pozıtıve Future ExpectatıonIn Hıgh-School Student.

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, vol.3, pp.43-50, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi., vol.3, pp.43-50, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişimsel Pozisyonun Korunması

42.Pediatri,21.Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 5 - 08 April 2020

Nemlendiriciler Gaziantep

Kanıt Temelli Cilt Bakımı Gaziantep Sempozyumu, Turkey, 26 May 2014

Nemlendiriciler

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 May 2014

Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım

3. National, 2.International Midwifery Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

18 22 yaş üniversite öğrencilerinin ebelik ve doğuma ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi

3. National, 2.International Midwifery Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Evalation of paternal paticipation in baby care

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 November 2013, pp.163

Evaluation of paternal participation in babay care

HORATİO, Europen Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 November 2013

Term Yenidoğanlarda Atravmatik Bakım

3. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu., Turkey, 21 - 23 October 2013

Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Ağrı Tedavisi

Pediatrik KVCYB Hemşireliği Eğitim Programı, Turkey, 7 - 09 October 2013

Yenidoğanda Nemlendiriciler Kanıt Temelli Cilt Bakımı

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013

Aile Bakımının Sağlanması YYBÜ de Gelişimsel Bakım

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013

Çocuk Hastanın Transportu Transportta genel prensipler

35.Pediatri günleri,14. Pediatri Hemşirelik Günleri, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2013

Nemlendiriciler

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 April 2013

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 October 2012, pp.306-307

Working adolescents smoking prevelenace and sociodemographic variables relationship

II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, 4 - 07 October 2012

Adolescent substance abuse risk and protectetive measures

II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Kadınların Doğum Şeklini Belirleyen Etmenler Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2012

Kadınların doğum şeklini belirleyen etmenler ebelik öğrencilerinin gözlemleri

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2012

Çalışan ergenlerde öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 September 2012, pp.302-303

Çocuk beslenmesinde hazır gıdaları kullanmalı mıyız

34.Pediatri günleri,13. Pediatri Hemşirelik Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2012

Sağlıkta dönüşüm ve multidisipliner sorunlar

Rumeli Buluşmalı II Sempozyumu., Turkey, 15 - 16 March 2012

Yenidoğan Bakımında Kanıtlar

II.Ulusal-I.Uluslararası Ebelik Kongresi, Safranbolu, 13 - 16 October 2011

Çocuk Sahibi olmak İsteyen kadınların Genel Sağlık Durumlarının Umut Düzeyine Etkisi

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 22 - 24 September 2011

Yenidoğanın ağrı algısını azaltmada kucağa alma ve beyaz gürültünün etkisi

3.Ulusal,2.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011

Menearche and first emotional reactions at Turkish adolescents

1st. PNAe Congress on Pediatric Nursing.Promoting Excellence in Pediatric Nursing Care, İstanbul, Turkey, 1 October - 02 September 2011, vol.1

Yenidoğanda günlük cilt göz ve sünnet bakımı

III.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Turkey, 05 April 2011

Infant and child care at Turkish culture

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Juhannesburg, 4 - 09 August 2010

Assessment of School Performance and Individual Hope of Family Problems Effect at 14 17 Age Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions., 12 - 24 June 2010

Family Problems and Violence Tendency at 14 17 Age of Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 12 - 24 June 2010

Nemlendiriciler

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 May 2010

Transport

I.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 November 2008 identifier identifier

Yenidoğan ünitesinde çağdaş hemşirelik bakımının önemi

Yenidoğan Semineri, Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Turkey, 23 January 2008

Türkiye de ve Dünya da Neonatal Transport

51.Milli Pediatri Kongresi, VII.Türk Dünyası Pediatri Kongresi,VII. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 7 - 11 November 2007

Yenidoğan ünitesinde çağdaş hemşirelik bakımının özellikleri ve önemi

Anne Bebek Sağlığı Vakfı 1.Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 November 2007

Adım adım transport

Koç Üniversitesi SANERC Seminer Dizisi, İstanbul, Turkey, 19 October 2007

Gebelikte alınan kilonun bebeğin doğum tartısına etkisi

I.Ulusal Ebelik Kongresi EBKO 2007, Turkey, 20 - 22 June 2007

Yenidoğan Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerinde ECMO

I.Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 14 April 2005

Ebeveyn desteğinin sağlanması

48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 September 2004

Bakımın Sürekliliğinin Sağlanması

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu. Çocuk Hemşireliği Derneği, Turkey, 21 - 22 June 2003

Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu. Çocuk Hemşireliği Derneği, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2003

Gelişimsel bakım süreci

II.World Congress of Perinatal Medicine VII.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1 - 05 October 2002

Books & Book Chapters

Güvenlik Hissi Kavramına Ebe Gözüyle Obstetrik Bakış

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR 3, Ayten DİNÇ, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.439-447, 2020