Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Üniversite’de Uygulanan Anket Çalışmalarına İlişkin Görüşleri


KARAKOÇ A. , Seçilmiş D., Acar Kaya M.

3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi (EBKO2017), 21 - 24 Eylül 2017