Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Bitki Biyolojisi

  • Biyoteknoloji

  • Bitki Biyoteknolojisi

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik