General Information

Institutional Information: Faculty Of Engineering, Bioengineering, Department Of Bioengineering
Research Areas: Agricultural Sciences, Plant Biology, Biotechnology, Plant Biotechnology, Molecular Biology and Genetics

Names in Publications: https://www.researchgate.net/profile/Ahu_Altinkut_Uncuoglu

Metrics

Publication

126

Citation (WoS)

191

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

226

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

47

Thesis Advisory

22

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU 1996-2011 döneminde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde 15 yıl boyunca çok sayıda ve farklı tipte ulusal ve uluslararası projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer almış, 2008-2011 döneminde  Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dünya Bankası, UNESCO-LOREAL, Vavilov-Frankel gibi çeşitli araştırma bursları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (Colorado State University, Department of Soil & Crop Sciences) ve İsrail’de (Haifa University, Institute of Evolution) doktora öncesi ve sonrası olmak üzere 2.5 yıl süreyle Ar-Ge projelerinde görev yapmıştır.Tahıllarda çevresel stres dayanıklılığın biyoteknolojik yöntemlerle araştırılması konulu doktora çalışmalarının deneysel çalışmalarını “Colorado State University, Soil and Crop Sciences” bölümünde gerçekleştirmiştir. 2009-2010 yılları arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komite Üyesi olarak görev yapmıştır. Tarımsal biyoteknoloji alanında gerçekleştirdiği araştırmalar ile Prof. UNCUOĞLU 2009 yılında "American Association for the Advancement of Science" kendisini başarılı bilim kadınlarından biri olarak Science dergisinin eki olarak dağıtılan kitapçık ile tanıtmıştır. 2010 yılında UNESCO ve LOREAL tarafından Paris’de düzenlenen “For Women in Science Week Events” haftasına yaptığı proje çalışmaları ve uluslararası yayınları nedeniyle  “Rol Model” olarak davet edilmiştir.  Prof. UNCUOĞLU 2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak Ağustos 2017 döneminden bu yana da Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Biyomühendislik Bölümü, Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Grubu’nun yöneticisi olan Prof. UNCUOĞLU proje tabanlı Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra 2011-2012 döneminde Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO)’nin kuruluşunda görev yapmış, 2012-2016 döneminde MİTTO’da Yürütme Kurul Üyesi olarak aktif görev almıştır. 2014-2016 döneminde TÜBİTAK destekli “Marmara Üniversitesinin ARDEB Programlarına Yönelik Proje Desteklerinden Faydalanma Potansiyelinin Artırılması” başlıklı proje kapsamında Marmara Üniversitesi’ne mensup 1379 akademisyen ve lisansüstü öğrenci ile temas ederek teknoloji transferi, Ar-Ge inovasyon ve projelendirme konularında eğitim ve danışmanlık vermiştir.

Prof. UNCUOĞLU 2016 yılı başında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından MİTTO Koordinatörü olarak atanmış, 2016-2017 döneminde 24 ay boyunca TÜBİTAK’ın 1601 kodlu “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması ve Uygulanması” başlıklı 1.000.000 TL bütçeli projesini koordine ederek TTO altyapısını güçlendirmiştir. Prof. UNCUOĞLU Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisinin YÖK’ün uygun görüşüyle UYGAR (Uygulama ve Araştırma) Merkezi statüsüne geçmesini sağlamış ve halen Merkez Müdürü olarak görevine devam etmektedir. 2017-2019 dönemi için ise, TÜBİTAK destekli “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Faaliyet Kapasitesinin Artırılması ve Uygulanması” başlıklı 1.400.000 TL bütçeli projesini yürütmekte ve proje geliştirme/yönetim hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri, fikri sınai hakların yönetimi & lisanslama hizmetleri ve şirketleşme & girişimcilik hizmetlerini kurum içinde ve dışında yürütmektedir. 2018-2020 dönemi için İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi Yaratıcı Mali Destek Programı tarafından 1.800.000 TL ile desteklenen “Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu (YAY)” projesinin yürütücüsü olup teknoloji transfer kapasitesinin etkinliğini artırmak üzere proje ortak ve iştirakçileriyle İstanbul Bölgesi ölçeğinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Contact

Email
ahu.uncuoglu@marmara.edu.tr
Other Email
ahualtinkut@gmail.com
Web Page
http://mimoza.marmara.edu.tr/~ahu.uncuoglu/
Address
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, C Binası Ofis No: 261-262, Göztepe Kampüsü, 34722, İstanbul.