Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Sefer Yapılanması ve Karşılaşılan Problemler

Türk Kültürü İncelemeleri, vol.34, pp.1-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelibolulu Mustafa Âlî nin Bilinmeyen Bir Risâlesi Risâle i Âlî i Âlim Berây ı Kâtib K sım ı Râsim

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), vol.31, pp.1-24, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı’xxda Sefer Bürokrasisi

XIV. Türk Tarih Kongresi 9-13 Eylül 2002, 9 - 13 September 2002

Books & Book Chapters

Giriş

in: Vakıat-ı Ruzmerre, Recep Ahıshalı, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.17-38, 2017

Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık (XVIII. Yüzyıl)

Tarih ve Tabiat Vakfı (Tatav) Yayınları, İstanbul, 2001

“The Institution of The Imperial Council (Divan-i Hümayun)”

in: The Great Ottoman-Turkish Civilisation III, Kemal Çiçek, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.506-516, 2000

Divan-ı Hümâyûn Teşkilâtı

in: Osmanlı VI, Teşkilât, Kemal Çiçek,Cem Oğuz, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.24-33, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Terakki

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi, pp.479-481, 2011

Tahvil

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), pp.440-442, 2010

Ruûs

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), pp.272-273, 2008

Râmî Mehmed Paşa

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), pp.449-451, 2007

Reisülküttâb

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), pp.546-549, 2007

Muhzır

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), pp.85-86, 2006

Kâtib-Osmanlı Dönemi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.53-55, 2002 Creative Commons License

Katib

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi (TDVİA), pp.53-55, 2002

Other Publications