Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, History, Turkey

 • 1988 - 1999 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Turkic Studies, Yeni Çağ Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, History, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Osmanlı devlet teşkilatında reis-ül küttablık müessesesi

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  XVI. ve XVII. yüzyıllarda Reisü'l-küttablık müessesesi

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English