General Information

Institutional Information: Faculty Of Law, Private Law, Department Of Labour And Social Security Law

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

    İstanbul, Üsküdar doğumludur.1992 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1996 Yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim  Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Özel Hukuk Anabilim Dalında tamamlamış olup, 24.07.2019 tarihi itibariyle doçent ünvanı almıştır.