General Information

Biography

    İstanbul, Üsküdar doğumludur.1992 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1996 Yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim  Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Özel Hukuk Anabilim Dalında tamamlamış olup, 24.07.2019 tarihi itibariyle doçent ünvanı almıştır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Law
Department
Private Law
Program
Department of Labour and Social Security Law