Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new look at distance Turkish learning: Survival guide

Procedia – Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.173-177, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilgisayar Öğretim Yöntemleri Dersi Uygulama Sürecinin Dijital Öyküler İle Yansıtılması

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Sürecinde Dijital Öyküler

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, 11 Mayıs 2018

Sosyal Davranış Profillerine Göre Fen Bilgisi öğretmen Adaylarının Türkiye’deki Dijital Vatandaşlık Beklentileri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.159-161

Öğretmen Adaylarının Sanatsal Resim Üzerinden Görsel Okuryazarlık Beceri Gelişiminin Medya Okumalarına Olan Etkileri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 20 Nisan - 23 Mayıs 2017, ss.156-158

Türkiye Dijital Yurttaşlarının İnternet ve Demokrasi Algısının İncelenmesi

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Medya Okuryazarlık Kavramının Öğretmen Adayları Üzerindeki Algısının ve Bir Sınıf İçi UygulamaÖnerisi

10th International Computer Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tespitleri

2.Temel Eğitim Sempozyumu "Ortaokul Sorunları", İstanbul, Türkiye, 08 Ocak 2015, ss.31-56

Sosyal Medya Dijital Yerli Öğretim ve Yenililer Deniz Harp Okulu Komutanlığı İstanbul Türkiye

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs 2015

Sosyo Ekonomik Durumun Sosyal Ağlar Üzerine Etkisine İlişkin bir Uygulama

3. İstanbul Bilişim Kongresi 2009, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2009

Using popular movies in teaching oral skill

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.168-172 identifier identifier

Video Paylaşım Sitelerinin Kullanılmasında Öğrenci Tercihlerinin Değerlendirilmesi

2. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2008, ss.71-80

Kişisel Televizyon IPTV

X. Akademik Bilişim Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 30 Ocak - 01 Şubat 2008

Project Managers and Dungeon Masters The Appropriation of D&D Techniques for Cooperative Simulation Game Design

the AECT 2002 International Conference, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Kasım 2002

AECT Needs Survey, 2000.

Annual Proceedings of Selected Research and Development [and] Practice Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 12 Kasım 2001, cilt.1, ss.128-139

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'deki Siyasal Yaşamda Sosyal Medya: Siyasal Partilerin Kullanım Düzeylerine İlişkin bir Araştırma

Yeni Medya'da Demokrasi, And Algül ve Neda Üçer, Editör, Literatürk, Konya, ss.165-204, 2013

Öğrenci Özellikleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Özel Öğretim Yöntemleri I II, Doç. Dr. Sami Şahin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.49-69, 2010