Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Risâletü’xxl-İkdi’xxl-Cevherî fi’xxl-Fark Beyne Kesbeyi’xxl-Mâtürîdî ve’xxl-Eş’xxarî

Din Felsefesi Açısından Eş’xxarî Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi -V-, ALPYAĞIL RECEP, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.976-992, 2019